Redovisningsbyrån Kontrollera

 
Start KONTROLLERA VÅRA_TJÄNSTER PRISER länkar
 
Redovisningsbyrån Kontrollera erbjuder företagstjänster från löpande bokföring, fakturering och löner till bokslut och deklarationer.

 

Priser

Vi levererar alltid kvalitet till bra priser.

Vi använder oss av rak timdebitering, det arbete vi gör för er baseras på den faktiska tidsåtgången.

Självklart finns även möjligheten till arbete mot offert, detta är något som vi får diskutera fram när vi hörs av.

 

 

 
 
Redovisningsbyrån Kontrollera erbjuder företagstjänster från löpande bokföring, fakturering och löner till bokslut och deklarationer. Namnlöst dokument

Miljöarbete på Kontrollera:

 

Vi skriver ut alla rapporter och journaler dubbelsidigt.

Vi lämnar allt överblivet papper till återvinning.

Övrigt material sorteras och återvinns.

Färgkassetter går i retur till tillverkaren för påfyllning.

 
Telefon: 036 - 71 12 28, Ulvstorp Annelund 1, 555 94 Jönköping. E-post:  info@kontrollerabokforing.se