Redovisningsbyrån Kontrollera

 
Start KONTROLLERA VÅRA_TJÄNSTER PRISER länkar
 
Redovisningsbyrån Kontrollera erbjuder företagstjänster från löpande bokföring, fakturering och löner till bokslut och deklarationer.

Våra Tjänster

Kontrollera tillgodoser hela ert behov av tjänster på redovisningsområdet.

Löpande Bokföring
Reskontra
Fakturering
Betalningar
Påminnelser
Avstämningar
Momsrapporter
Skattedeklarationer
Löner
Arbetsgivaravgifter
Bokslut
Deklarationer

 

Förutom ovanstående tjänster tillhandahåller vi rådgivning för nyföretagare, vi hjälper till med att upprätta en affärsplan, kalkyler och att fylla i erforderliga blanketter.

 

 
 
Redovisningsbyrån Kontrollera erbjuder företagstjänster från löpande bokföring, fakturering och löner till bokslut och deklarationer.

Löpande Bokföring

Beroende på omfattningen lämnar ni in era underlag varje vecka eller månadsvis, runt den 20:e, när skattedeklarationen från skatteverket kommit.
Om ni önskar kan vi också hämta underlaget hos er när det passar.

Vi sorterar, konterar och registrerar underlagen.

 

Reskontra, Betalningar

I vår reskontrahantering registrerar vi kundfakturor och leveranstörsfakturor. Du väljer själv om du eller vi skall sköta utbetalningarna. Ett alternativ är att vi bevakar förfallodagar och underättar dig i god tid.

 

Fakturering

Med utgångspunkt från ditt underlag skickar vi ut fakturor. Det bästa är om vi får materialet en gång i veckan. Vid större volymer eller krav på snabb fakturering kan underlaget faxas eller ringas in till oss. Vi fakturerar då under samma dag eller nästkommande arbetsdag.

Påminnelser

Vid behov skickar vi ut påminnelser och krav.

 

Avstämningar

Varje månad stämmer vi av att bank- och postgiro och övriga balanskonton stämmer överens med vad som finns registrerat i bokföringen.

 

Momsrapporter, Skattedeklarationer & Arbetsgivaravgifter

Varje månad upprättar vi även momsrapporter och skattedeklarationer. Vi meddelar dig vad du skall betala in eller betalar om vi sköter dina övriga betalningsuppdrag.

 

Löner

Vi registrerar, bokför och betalar ut löner enligt era tidrapporter. Du bestämmer om vi skall skicka lönespecarna direkt till den anställde eller till er kontaktperson på företaget.

Varje år skickar vi kontrolluppgifter till skatteverket och de anställda vid ditt företag.

 

Bokslut

Efter bokföringsårets slut gör vi bokslutet för ditt företag. Vi redovisar saldot i alla balanskonton såsom kassa och bank, kundfordringar, leverantörsskulder, upplupna kostnader och interimsposter.

 

Deklarationer

Vi upprättar företagets deklaration i ett skatteprogram där vi även kan simulera olika skattesituationer för bästa utfall.





















 
Telefon: 036 - 71 12 28, Ulvstorp Annelund 1, 555 94 Jönköping. E-post:  info@kontrollerabokforing.se